صرافی شیپ شیفت ✖

قبلا به کمک سایت شیپ شیفت می‌شد تبدیل مابین رمزارزهای مختلف رو انجام داد. در حال حاضر این سایت به احراز هویت کاربرانش سوق پیدا کرده و برای استفاده توصیه نمی‌شه.